+381 21 521 846
  • Czech718
  • English741
  • Polish742
  • Serbian743
  • Slovak

Slovácký statek, spol. s r. o., Pánov, Češka, 2006, 2014

BIN silosi 2 x 1.100 t + 2 x 541 t,
STELA MDB-TN 1/6 S sušara,
Hutchinson grain pump transporter

Posklizňová linka PAWLICA ve společnosti Slovácký statek, spol. s r. o.
Posklizňová linka PAWLICA ve společnosti Slovácký statek, spol. s r. o.
Posklizňová linka PAWLICA ve společnosti Slovácký statek, spol. s r. o.
Posklizňová linka PAWLICA ve společnosti Slovácký statek, spol. s r. o.
Posklizňová linka PAWLICA ve společnosti Slovácký statek, spol. s r. o.
Posklizňová linka PAWLICA ve společnosti Slovácký statek, spol. s r. o.