+381 21 521 846
  • Czech721
  • English750
  • Polish751
  • Serbian752
  • Slovak

Ing. Helena Přikrylová, Rybníček, Češka, 2012

BIN 2 x 270 t silosi,
Hutchinson grain pump transporter

Posklizňová linky PAWLICA u Ing. Heleny Přikrylové v Rybníčku
Posklizňová linky PAWLICA u Ing. Heleny Přikrylové v Rybníčku
Posklizňová linky PAWLICA u Ing. Heleny Přikrylové v Rybníčku