+381 21 521 846
  • Czech773
  • English775
  • Polish774
  • Serbian776
  • Ukrainian1028
  • Slovak

Bioenergy Farm Stanowice - Spólka z o.o., Stanowice, Poljska, 2015

STELA BTL 1/3000-33 sušara

Sušička STELA BTL 1/3000-33 suší cukrovarské řízky a pivovarské mláto.
Sušička STELA BTL 1/3000-33 suší cukrovarské řízky a pivovarské mláto.
Sušička STELA BTL 1/3000-33 suší cukrovarské řízky a pivovarské mláto.