+381 21 521 846
  • Czech80
  • English419
  • Serbian607
  • Slovak

Ručni uzorkivači

Koplje za ručno uzorkovanje PFEUFFER

Koplje za ručno uzorkovanje PFEUFFER

Pfeuffer koplje za ručno uzorkovanje se može koristiti na svim mestima za skladištenje žitarica i peleta kao što su ambari, magacinske hale, kamioni, železnički vagoni itd.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »
Ručna test sita

Ručna test sita

Ručna test sita PFEUFFER su napravljena tako da odrede sadržaj nečistoća u uzorku zrna.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »
Štapni termometar PFEUFFER

Štapni termometar PFEUFFER

HE 50 je pogodan za merenje temperature. U kombinaciji sa štapnim termometrom (1 m ili 1,5 m) možete ga korsititi za merenje temperature u skladištenoj robi ili gomilama zrna.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »