+381 21 521 846
  • Czech22
  • English553
  • Polish279
  • Serbian617
  • Ukrainian936
  • Slovak

Sušare za rekupuraciju otpadne toplote za biogasna postrojenja

Stacionarne

Stacionarne

Tretman zrna sušenjem je idealna metoda konzervacije, koja je neophodna za skladištenje semena kukuruza, suncokreta i repe. Naučno je dokazano da je upotrebom Steline tehnologije, sušenje nežno prema zrnu, tako da ne dolazi do oštećenja zrna i niti se smanjuje klijavost.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »