+381 21 521 846
  • Czech107
  • English417
  • Polish344
  • Serbian503
  • Ukrainian992
  • Slovak

Tasteri kontrole sa tehnološkom šemom na vratima kontrolnog ormana

  • sistem je opremljen blokadama nepoželjnih stanja i signalizacijom kvarova
  • temperatura unutar silosa se čita ručno upotrebom modula silosa koji se jednostavno priključi na kablove termometra silosa
  • najjednostavniji sistem polu-automatske kontrole 

Automatska kontrola

Linije za tretman žitarica nakon žetve koje isporučuje naša kompanija u osnovi se kontrolišu putem dva sistema – tasterima kontrole  i tehnološkom šemom na vratima kontrolnog ormana ili putem računara. Bez obzira na kontrolni sistem na svaki pogon instaliramo tzv. deblokacione table tako da u slučaju kvara sistema pogon može biti ugašen ručno ili prebačen na automatski režim rada. Praćenje svih mogućih stanja i eventualnih greški prati se kod oba sistema i oglašava svetlosnom i zvučnom signalizacijom.

Tasteri kontrole sa tehnološkom šemom na vratima kontrolnog ormana

Ovo je najjednostavniji sistem polu-automatske kontrole kod kojeg radnici putem tastera na vratima kontrolnog ormana podešavaju program rada. Sistem je opremljen blokadama nepoželjnih stanja i signalizacijom kvarova. Temperatura unutar silosa se čita ručno upotrebom modula silosa koji se jednostavno priključi na kablove termometra silosa.

 

 

Obrazac